12:00:00   10/05/2017
Tiếp theo Khóa Bồi dưỡng về Quan hệ của Việt Nam với các đối tác chính dành cho CCVC các bộ, ngành, sáng 22/3/2017 tại HVNG, Bộ Ngoại giao đã khai giảng Khóa Bồi dưỡng về Quan hệ của Việt Nam với các đối tác chính dành cho CCVC các tỉnh thành khu vực phía Bắc. Khóa học diễn ra từ ngày 22-24/3/2017 và nằm trong khuôn khổ Đề án Chính phủ "Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức viên chức làm công tác hội nhập quốc tế của các Bộ, ngành và địa phương".
Website liên kết