12:00:00   21/05/2017
Sáng ngày 17/5, tại Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính, Học viện Ngoại giao phối hợp với Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính tổ chức khai giảng khóa học "Bồi dưỡng Kỹ năng Viết diễn văn, bài phát biểu" cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Tham dự lễ khai giảng, về phía Học viện Ngoại giao có TS. Phạm Lan Dung, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Ngoại giao; về phía Bộ Tài chính có TS. Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính và 62 học viên là công chức, viên chức công tác tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.


TS. Phạm Lan Dung, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Ngoại giao, Học viện Ngoại giao


TS. Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính


Nội dung khóa học bao gồm 4 chuyên đề: Tổng quan về kỹ năng viết; Kỹ năng nói, phát biểu và thuyết trình; Thực hành kỹ năng viết, thuyết trình; Kỹ năng viết taking-points; Viết bài trả lời phỏng vấn báo chí và lãnh đạo. Tham gia thuyết trình và chia sẻ kinh nghiệm là những giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành ngoại giao. 


Giảng viên và học viên khóa Bồi dưỡng kỹ năng viết diễn văn, bài phát biểu.
Website liên kết