12:00:00   15/05/2017
(Kế hoạch này có thể thay đổi về  nội dung và địa điểm tổ chức tùy vào tình hình thực tiễn)

STT TÊN KHÓA HỌC  ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ  ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 
THÁNG 3: 2 lớp -1 hội thảo
1 Quan hệ của Việt Nam với các đối tác chính Cấp vụ các Bộ, ngành Hà Nội
2 Quan hệ của Việt Nam với các đối tác chính Cấp phòng các tỉnh miền Bắc (từ Thanh Hóa trở ra)
3 Hội thảo số 1 Cấp vụ các Bộ, ngành
THÁNG 4: 3 lớp
4  Hội nhập quốc tế của Việt Nam trong thời kỳ chiến lược mới Cấp phòng các Bộ, ngành Hà Nội
5 Nghiệp vụ lễ tân đối ngoại trong giai đoạn mới Cấp chuyên viên các Bộ, ngành
6 Hội nhập quốc tế của Việt Nam trong thời kỳ chiến lược mới Cấp sở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên Nha Trang
THÁNG 5: 4 lớp 
7 Phương pháp giảng dạy hiện đại (TOT) Giảng viên các bộ ngành tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng liên quan đến hội nhập quốc tế Hà Nội
8 Việt Nam và các vấn đề toàn cầu Thế kỷ 21 Cấp phòng các Bộ, ngành
9 Kỹ năng tổ chức, tham dự và chủ trì hội nghị, hoạt động đối ngoại Cấp vụ các Bộ, ngành
10 Kỹ năng tổ chức, tham dự và chủ trì hội nghị, hoạt động đối ngoại Cấp sở các tỉnh miền Bắc
THÁNG 6: 6 lớp
11 Phương pháp giảng dạy hiện đại (TOT) Giảng viên các bộ ngành tham gia giảng dạy các khóa liên quan đến hội nhập quốc tế Hà Nội
12 Cộng đồng  ASEAN và quá trình tham gia của Việt Nam Cấp chuyên viên các Bộ, ngành Hà Nội
13 Hoạt động đối ngoại bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo  Cấp vụ các Bộ, ngành
14 Nghiệp vụ lễ tân đối ngoại trong giai đoạn mới Cấp phòng các tỉnh miền Nam TP Hồ Chí Minh
15 Hoạt động đối ngoại bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo  Cấp sở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên Nha Trang
16 Kỹ năng giao tiếp đối ngoại Quảng Bình
THÁNG 7: 3 lớp
17 Kỹ năng biên phiên dịch phục vụ hội nhập quốc tế Cấp chuyên viên các Bộ, ngành Hà Nội
18 Đối ngoại đa phương Việt nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng Cấp phòng các Bộ, ngành
19 Cộng đồng  ASEAN và quá trình tham gia của Việt Nam Cấp phòng các tinh miền Bắc Hải Phòng
THÁNG 8: 4 lớp
20 Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình bằng tiếng Anh nâng cao Cấp vụ trưởng các Bộ, ngành Hà Nội
21 Nghiệp vụ báo chí Cấp  phòng các Bộ, ngành
22 Đối ngoại đa phương Việt nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng Cấp sở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên  Đà Nẵng
23 Việt Nam và các vấn đề toàn cầu Thế kỷ 21 Cấp phòng các tỉnh miền Nam Đồng Nai
THÁNG 9: 5 lớp
24 Hội thảo đánh giá các khóa bồi dưỡng thuộc Đề án năm 2016, 2017 và đề xuất kế hoạch năm 2018-2020 Cấp vụ các bộ ngành - Cấp sở các địa phương  Hà Nội
25 Khóa bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại chuyên sâu  Cấp vụ trưởng các Bộ, ngành  Hà Nội
26 Nghiệp vụ lãnh sự Cấp phòng các tỉnh miền Nam TP Hồ Chí Minh
27 Nghiệp vụ lãnh sự Cấp phòng các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên  Buôn Ma Thuột
28 Kỹ năng đối ngoại và nghiệp vụ ngoại giao cho công chức, viên chức đi công tác tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Chuyên viên, cấp phòng các Bộ, ngành đi công tác tại Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài  Hà Nội
29 Kiến thức và kỹ năng đối ngoại tổng hợp chuyên sâu Cấp giám đốc sở trở lên của các địa phương Đà Nẵng
THÁNG 10: 7 lớp
30 Kỹ năng giao tiếp đối ngoại  Cấp chuyên viên, cấp phòng các Bộ, ngành Hà Nội
31 Kỹ năng viết đối ngoại Cấp chuyên viên, cấp phòng các Bộ, ngành Hà Nội
32 Nghiệp vụ báo chí Cấp sở các tỉnh miền Nam TP Hồ Chí Minh
33 Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình bằng tiếng Anh  Cấp sở các tỉnh miền Bắc và Trung - Tây Nguyên Hà Nội
34 Khóa bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại tổng hợp cho các đồng chí Vụ trưởng  Cấp vụ trưởng các Bộ, ngành Hà Nội
35 Quan hệ giữa các nước lớn: Hệ lụy và tác động đến Chính sách đối ngoại của Việt Nam (Đề án HNQT 2016) Cấp vụ các Bộ, ngành Hà Nội
36 Các vấn đề biên giới biển đảo  (Đề án HNQT 2016) Cấp sở các tỉnh miền Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
THÁNG 11: 4 lớp
37 Kỹ năng thuyết trình, tranh luận, phản biện (Đề án HNQT 2016) Cấp phòng các tỉnh miền Nam TP Hồ Chí Minh
38 Kỹ năng thuyết trình, tranh luận, phản biện (Đề án HNQT 2016) Cấp sở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên Huế
39 Lễ tân đối ngoại (Đề án HNQT 2016) Cấp phòng các tỉnh miền Bắc  Hà Nội
40 Kỹ năng vận động, đàm phán quốc tế  Cấp vụ các Bộ, ngành Hà Nội
THÁNG 12: 1 lớp
41 Kỹ năng quản lý thực hiện chương trình (Đề án HNQT 2016) Cấp vụ 5 Bộ thực hiện Đề án HNQT Hà Nội
Website liên kết