12:00:00   19/04/2019
Cuốn sách “Ngoại giao hiện đại” [Modern Diplomacy] của tác giả R. P. Barston là chiếc chìa khóa vàng cho các nhà ngoại giao trong xã hội hiện đại. Tiêu đề cuốn sách cũng phần nào khái quát được nội dung cơ bản nhất trong các trang sách về mọi mặt và mọi vấn đề trong ngoại giao thời hiện đại. R. P. Barston là một chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ quốc tế và ngoại giao. Hiện tại, ông đang giảng dạy tại trường Đại học Lancaster ở Anh Quốc về lĩnh vực kinh tế và là Giám đốc Học viện Ngoại giao Anh Quốc tại UEA. Bên cạnh đó, ông còn là nhà sáng lập của Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung Anh Quốc với bề dày về kinh nghiệm ngoại giao. Ngoài ra, ông Barston đã có mặt tại nhiều quốc gia châu Á trong đó có Việt Nam để đào tạo về ngoại giao. Một số ấn phẩm nổi tiếng của ông đã phát hành như Maritime Dimension, The Other Powers (Các cường quốc khác) và International Politics since 1945 (Chính trị Quốc tế từ năm 1945).

Cuốn sách dày 432 trang, bao gồm 18 vấn đề nghiên cứu về ngoại giao hiện đại bao hàm cả kinh tế, luật pháp và chính trị. Ngoại giao hiện đại được mở đầu với những phân tích về những thay đổi trong lĩnh vực đối ngoại, các nhân tố tác động tới quan hệ quốc tế, theo đó là những biến đổi trong hệ thống các cơ quan – tổ chức đối ngoại, phương thức ngoại giao, quan hệ thương mại – kinh tế giữa các quốc gia và khu vực, điều ước quốc tế cũng như các thỏa thuận liên quan. Nội dung mỗi phần được minh họa bằng các ví dụ thực tiễn, kèm theo số liệu minh chứng cụ thể được cập nhật.

Ngoại giao hiện đại sẽ là cuốn cẩm nang để nhà ngoại giao bắt kịp những xu thế mới trong lĩnh vực đối ngoại, cũng như có những ý tưởng mới về công cụ ngoại giao: từ chiến lược ngoại giao, phát triển mạng lưới ngoại giao, ngoại giao truyền thông, ngoại giao văn hóa, và mới hơn, là ngoại giao thời kỳ 4.0. Đây cũng là một nguồn tham khảo bổ ích dành cho các sinh viên chuyên ngành quan hệ quốc tế, luật quốc tế, kinh tế quốc tế có đam mê trong lĩnh vực đối ngoại. 


Website liên kết