12:00:00   30/05/2019
Để tìm hiểu về ngành Ngoại giao Việt nam, về đóng góp của ngành ngoại giao trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, quá trình xây dựng và phát triển của ngành ngoại giao nói chung và của Bộ Ngoại giao nói riêng, bạn đọc có thể tìm tới Giáo trình Bộ Ngoại giao: Cơ quan quan hệ đối ngoại, chuyên trách của nhà nước do Học viện Ngoại giao chủ trì, GS.TS Vũ Dương Huân biên soạn. Cuốn sách là tài liệu tham khảo quý đối với các nhà lãnh đạo, quản lý, học viện và đông đảo bạn đọc quan tâm về ngoại giao Việt Nam.Ngoài phần nhập môn, nội dung cuốn sách gồm 2 phần, 9 chương, giới thiệu những nét cơ bản về Bộ Ngoại giao với tư cách là cơ quan đối ngoại chuyên trách của Nhà nước, như: chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, lề lối làm việc, quá trình xây dựng và phát triển, những sự kiện ngoại giao tiêu biểu từ năm 1945 đến năm 2016…


---
Mọi chi tiết và đăng ký học viên vui lòng liên hệ:

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại (FOSET)
Địa chỉ: 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024 3834 4540 – máy lẻ 3410 hoặc 3411
Fax: 024 3775 3703 – Email: foset@dav.edu.vn
Website: http://www.foset.vn
Facebook: https://www.facebook.com/foset.dav/
Website liên kết