Khóa Bồi dưỡng dành cho Phu nhân, Phu quân Trưởng Cơ quan đại diện mới được bổ nhiệm năm 2017

Khóa Bồi dưỡng dành cho Phu nhân, Phu quân Trưởng Cơ quan đại diện mới được bổ nhiệm năm 2017 diễn ra từ ngày 09-12/5/2017 tại Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao
Website liên kết