Khai giảng Khóa Bồi dưỡng “Sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN và năm Chủ tịch ASEAN 2020” dành cho CCVC các...

Sáng 27/03/2019, tại Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã khai giảng Khóa Bồi dưỡng "Sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN và năm Chủ tịch ASEAN 2020" dành cho công chức, viên chức các Bộ, ngành. Khóa Bồi dưỡng nằm trong Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng...

Bế giảng Khóa Bồi dưỡng Kiến thức Đối ngoại dành cho cán bộ đối ngoại Bộ Quốc phòng

Chiều 02/10/2018, tại trụ sở Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Học viện Ngoại giao bế giảng Khóa Bồi dưỡng Kiến thức Đối ngoại dành cho cán bộ, công chức Bộ Quốc phòng. TS. Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao đã tham dự và trao chứng chỉ cho...

Khóa Đào tạo Kỹ năng thiết kế chương trình đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực

Triển khai Đề án “Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho CCVC làm công tác Hội nhập quốc tế", sáng 13/08/2018, tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Ngoại giao (Học viện Ngoại giao) đã khai giảng “Khóa đào tạo kỹ năng thiết kế chương trình...

Khai giảng Khóa Bồi dưỡng chuyên sâu về HNQT và Kỹ năng đối ngoại dành cho Giám đốc Sở các tỉnh, thành phố...

Triển khai Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2017 thực hiện "Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho CCVC làm công tác Hội nhập quốc tế", sáng 25/10/2017, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã khai giảng Khóa Bồi dưỡng chuyên sâu về hội nhập quốc tế và kỹ năng...
Website liên kết