Khóa Bồi dưỡng "Kỹ năng chủ trì, điều phối cuộc họp, hội nghị quốc tế" dành cho CCVC Kiểm toán Nhà nước

Từ ngày 12-14/02/2020, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao đã phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khóa bồi dưỡng “Kỹ năng chủ trì, điều phối cuộc họp, hội nghị quốc tế” dành cho công chức, viên chức của Kiểm toán Nhà nước.

Khai giảng Khóa Bồi dưỡng Tiền công vụ năm 2019

Triển khai Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2019 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, ngày 05/6/2019, Bộ Ngoại giao long trọng tổ chức Lễ khai giảng Khoá bồi dưỡng Tiền Công vụ dành cho công chức viên chức mới tuyển dụng vào Bộ Ngoại giao năm 2019. Khóa học...

Bế giảng Khóa bồi dưỡng "Tiếng Anh chuyên ngành dành cho CCVC các tỉnh, Thành phố phía Bắc

Ngày 10/5/2019, Học viện Ngoại giao đã bế giảng Khóa Bồi dưỡng "tiếng Anh chuyên ngành dành cho công chức, viên chức các tỉnh, thành phố phía Bắc". Đây là Khóa học nằm trong kế hoạch triển khai năm 2019 của đề án "Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và...

Bế giảng Khóa Đào tạo "Kỹ năng Biên dịch" dành cho CCVC các Bộ, ngành

Chiều ngày 10/5/2019, Học viện Ngoại giao đã tổ chức Bế giảng Khóa Đào tạo "Kỹ năng Biên dịch" dành cho CCVC các Bộ, ngành. Khóa học nằm trong kế hoạch Triển khai đào tạo bồi dưỡng năm 2019 thực hiện "Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho CCVC làm...
Website liên kết