Khai giảng Khóa Bồi dưỡng Tiền công vụ năm 2017 của Bộ Ngoại giao

Sáng 20/3/2017, tại Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng Khóa Bồi dưỡng Tiền công vụ năm 2017 dành cho các công chức, viên chức mới được tuyển dụng vào Bộ. Tham gia khóa học có 64 học viên là 64 CCVC mới được tuyển...
Website liên kết